ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ജിയുഷോ മെഷിനറി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.

No.3 കുൻമിംഗ് റോഡ്, ലിയോബു ടൗൺ, ഡോങ്ഗുവാൻ സിറ്റി, ചൈന

jzlisa@jzriveting.com

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക